ICT overleg

  • Middels dit formulier kunt u eenvoudig een verzoek indienen voor het inplannen van een overleg over uw ICT beheer.

    Om de haalbaarheid van uw verzoek zo groot als mogelijk te maken gelieve tenminste 4 werkdagen vooruit te plannen.
  • DD dash MM dash JJJJ