Persoonlijke hygiëne
Wij proberen een zo goed mogelijke hygiëne te hanteren waarbij we onze handen wassen met warm water, zeep en afdrogen met papieren tissues.
Wij vragen u met klem om ons deze mogelijkheid ook te bieden bij het binnengaan van uw kantoor- of huis. Als een medewerker van het SF team zich niet prettig voelt bij de door u gehanteerde hygiëne standaarden gedurende deze Corona uitbraak, zullen de werkzaamheden op locatie worden afgebroken.

Sluiting kantoor
Ons kantoor is gedurende de gehele periode waarop deze maatregelen van kracht zijn niet geopend.
Indien u een reparatie of bestelling wil halen- of brengen, dient daarvoor een afspraak gemaakt te worden zodat wij ten alle tijden het gelijktijdig aantal mensen kunnen beheersen en met u kunnen bepalen of er andere opties zijn om u te helpen.

Periodieke controles
De door ons op locatie uitgevoerde periodieke worden uitgesteld tot nader order.
Wel helpen wij u graag met het uitvoeren van deze controle via hulp-op-afstand of tijdelijke permanente externe toegang. *

Afspraken & leveringen
De kerntaak waar wij ons op blijven richten is inzetten op continuïteit van alle systemen die wij voor u beheren.

Eventuele klantcontactsituaties worden zo veel mogelijk vermeden, waarbij wij actief aansturen op remote- en telefonische support.
Dit geldt ook voor afspraken op locatie: Is er een afspraak op locatie nodig voor het verhelpen van een storing of het uitvoeren van een noodzakelijke levering dan wordt dit geëvalueerd met de directie.

Is een afspraak op locatie te vermijden of redelijkerwijs uit te stellen dan geniet dat de voorkeur.
Zo proberen wij op dit moment ook eventuele PC leveringen- en bijbehorende werkzaamheden op locatie te beperken:

– kunt u zelf de nieuwe PC ophalen, uitpakken & aansluiten?
– kunnen wij de verdere configuratie & datakopie vanaf afstand voor u faciliteren?

Voor eventuele afspraken- en leveringen op locatie geldt dat wij u een korte mail sturen waarin enkele vragen worden gesteld t.a.v. de omgang met het Corona virus. Kernzaken daarin zijn o.a. vragen over de mogelijkheden tot het wassen van handen en het aantal aanwezige mensen ten tijde van ons bezoek.

Ten aanzien van het aannemen van nieuw op locatie te leveren bestellingen wordt de urgentie van de bestelling met u doorgenomen, ook om hier weer zo min mogelijk contactmomenten te creëren:

– kan de levering worden uitgesteld?
– betreft het noodzakelijke vervanging of bijvoorbeeld gewenste uitbreiding?

Waar nodig zullen deze maatregelen aangepast worden. Wij hopen op- en danken u voor uw begrip.
Ondertussen hopen wij dat u gezond blijft en wensen wij iedereen álle sterkte en veerkracht toe met het aanpassen aan de huidige situatie.

Sjors van de Meulenreek
Directeur
SF-ICT B.V.* Bij langdurige/herhaaldelijke werkzaamheden op afstand, bijvoorbeeld voor het configureren van een nieuwe PC en/of uitvoeren van een datakopie, zullen wij enkel voor de duur deze werkzaamheden permanente externe toegang inschakelen zodat wij de werkzaamheden voor u kunnen verrichten zonder uw herhaaldelijke tussenkomst.